لیست نمایندگان فروش تهویه هورسان

ردیف نام شرکت مدیر مسئول شهر شماره تلفن فکس ایمیل آدرس
1
مبدل سازان خورشید آریایی
آقای بابک آقازاده

اصفهان
( انحصاری )

7 - 03145222445
ندارد
khorshid.aryai.company@gmail.com
شاهین شهر - بلوار امام خمینی - میدان فاطمیه (شهرداری) - ساختمان نگارستان شهرداری - طبقه 5 - واحد4
2
کسری تهویه زرین ایرانیان
آقای حمیدی
مشهد
05138482717-9
38482718
hamidi.acco@yahoo.com
خیابان سناباد حد فاصل 4 راه پل خاکی و پنجراه سناباد نبش سناباد 30 شماره 304
3
توسعه تهویه مطبوع وارنا
آقای صداقت
رشت
01333519994-5 / 01333265555
ندارد
info@guilancac.com
بلوار معلم – چهارراه علی آباد – عمارت دنيا – طبقه 5 – واحد 9
4
تاسیسات انرژی سبز
آقای اعتمادی
رشت
01333221180
9906641614
www.tesco-ac.ir
رشت - خیابان سعدی - ابتدای بلوار معلم - نبش بهاران 1
5
تهویه باران
آقای رضایی
تنکابن
01154212005-6
ندارد
Tahviebaran@gmail.com
تنکابن - فردوسی شرقی - بعد از پسکلایه نمایشگاه سیستمهای تهویه تخصصی جی پلاس
6
تهویه مطبوع عرفان
آقای اسماعیل پور
رویان
01144546060 / 01144653366
ندارد
p_esmailpour@yahoo.com
رویان - روبروی خیابان پلا|ژو - انتهای طبیعت 15 تهویه مطبوع عرفان